Jak čerpat benefity OZP?

- Mgr. Věnceslava Šlechtová, vedoucí obchodního odboru

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak čerpat benefity OZP?
4. Základní informace k životní situaci základní
OZP nabízí svým pojištěncům sadu příspěvkových programů zaměřených prevenci. Přehled těchto programů je uveden zde.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Tyto programy mohou využít všichni pojištěnci OZP, kteří splňují Podmínky čerpání preventivních programů OZP.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Využití příspěvkových programů zaměřených na prevenci se řídí Podmínkami čerpání zdravotně preventivních programů OZP, které jsou k dispozici zde.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Pojištěnec OZP zašle žádost o příspěvek prostřednictvím portálu VITAKARTA, případně vyplní písemnou žádost některého z nabízených programů.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Žádost zaslaná prostřednictvím portálu VITAKARTA je on-line zpracovávána na obchodním odboru. Písemné žádosti je třeba směřovat na adresu sídla OZP, obchodní odbor, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost zaslaná prostřednictvím portálu VITAKARTA je on-line zpracovávána na obchodním odboru. Písemné žádosti je třeba směřovat na adresu sídla OZP, obchodní odbor, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit zejména účtenku o zaplacení dané preventivní aktivity. V případě očkovacích programů je třeba doložit také kopii dokladu o aplikaci očkování, u programů pro dárce krve navíc ještě doklad o darování krve (Průkazku dárce). V rámci VITAKARTY je možné uplatnit kopie uvedených dokladů.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář pro uplatnění příspěvku v portálu VITAKARTA je k dispozici sekci "Přehled a výběr bonusů" či "Moje bonusy". Formuláře písemných žádostí jsou ke stažení v příloze u každého preventivního programu.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Nejsou uplatňovány žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůty na vyřízení nejsou stanoveny, nicméně díky on-line zpracování většiny žádostí je při jejich kompletaci možné žádost vyřídit bez problémů do 30 dnů, většinou dokonce do týdne.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Tato situace se vztahuje pouze na pojištěnce.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Žádné dodatečné činnosti nejsou vyžadovány. Žádost je třeba podat pouze ve stanoveném termínu.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Žádosti jsou podávány prostřednictvím aplikace VITAKARTA, sekce "Moje bonusy", případně "Přehled a výběr bonusů".
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
-
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Nejsou uplatňovány.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Sankce za nedodržení termínu nejsou uplatňovány. V případě chybně podané žádosti je možné žádost korigovat či zcela odmítnout. O této skutečnosti je pojištěnec informován s tím, že je žádost nutné zaslat řádně znovu.
21. Nejčastější dotazy úplná
Časté dotazy jsou uvedeny zde.
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Některé z příspěvkových programů jsou prezentovány prostřednictvím samostatných tiskových materiálů.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Návod na využití příspěvku v aplikaci VITAKARTA je k dispozici zde.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Obchodní odbor
26. Kontaktní osoba úplná
Mgr. Věnceslava Šlechtová, vedoucí obchodního odboru
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
5.9.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
5.9.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím