VITAKONTO v otázkách a odpovědích

Jak mohu získat kredity ve VITAKARTĚ?

Nárok na přístup ke kreditům má každý klient, který je registrovaný v rámci portálu VITAKARTA ONLINE a tento portál využívá. Při vstupu do VITAKARTY je na titulní stránce možnost přímého vstupu do sekce Moje bonusy. Na tomto místě se můžete dozvědět, za jaké aktivity je možné získat kredity, případně za jaké jste je již získali.

Díky VITAKARTĚ máte možnost získat příspěvek výrazně vyšší, než je tomu u klasických papírových formulářů

Dosud nikdy jsem nevyužil možnost příspěvků. Jak fungují?

Je to jednoduché:

  1. Nejprve si zvolíte patřičnou aktivitu či program a za vlastní peníze si je koupíte.
  2. Následně si prostřednictvím VITAKARTY vyberete daný program a zašlete nám požadavek na příspěvek s přiložením již zaplacené účtenky.
  3. V případě očkování musíte navíc přiložit také doklad o jeho aplikaci.
  4. V průběhu realizace požadavku vidíte, jakou výši příspěvku jsme připraveni vám maximálně uhradit.
  5. Je jen na Vás, zda ji využijete, nebo si část svých kreditů schováte na další programy do budoucna.
  6. Jakmile váš požadavek zpracujeme, pošleme vám peníze na účet přibližně do 5 až 10 dní.

Názorně tyto kroky najdete v našem návodu.

Mohu využít i jiných preventivních programů než příspěvků z VITAKARTY?

Jediné omezení, které klienti registrovaní do VITAKARTYmají, jsou žádosti o proplacení kreditů na tradičních "papírových formulářích" pro maminky a novorozence, pro děti a mládež do 27 let a pro dospělé a seniory. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou vám na těchto papírových formulářích k dispozici pouze programy očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, které je možné v rámci VITAKARTY rovněž využít, nejde o omezování klientů VITAKARTY. Naopak: díky VITAKARTĚ máte možnost získat příspěvek výrazně vyšší, nehledě na širokou škálu možností, na které je možné své kredity ve VITAKARTĚ čerpat. Všechny ostatní formuláře (pro dárce krve, onkologicky nemocné pacienty, STOP kouření, ad.) jsou Vám nadále k dispozici a je možné je paralelně využívat.

Doporučujeme klientům, aby ve vlastním zájmu v roce 2018 využívali VITAKARTU. Vyplatí se jim to po všech stránkách.

Mohu spravovat kreditní účet VITAKARTY svých dětí?

Stejně jako u doposud známých papírových formulářů i v tomto případě mají rodiče oprávnění v rámci zástupu za své nezletilé děti hospodařit s kreditním účtem ve VITAKARTĚ, a tudíž i čerpat dětem přidělené kredity na zvolené programy v katalogu čerpání. Stačí, když do VITAKARTY vašich dětí vstoupíte prostřednictvím přehledu osobu v pravém horním rohu VITAKARTY a dále budete postupovat jako při využívání vašich kreditů. Funkce zákonného zástupce by vám měla být zprovozněna automaticky, nicméně pokud se tak doposud nestalo, stačí nám zaslat e-mailovou žádost o zřízení Zástupu a my ji co nejdříve zprovozníme.

Jsem něčím omezen v čerpání jednotlivých programů?

Nikoli. Příspěvky ve VITAKARTĚ jsou otevřeny všem klientům. Jediným omezením je výše disponibilních kreditů a doba jejich exspirace, na kterou upozorňujeme v záložce "Historie kreditů". Zde rovněž vidíte, který kredit bude exspirovat nejdříve.

Jak se dozvím, kdy bude moje žádost o příspěvek na zvolený program zpracována?

Ve VITAKARTĚ můžete vidět položku "Blokované kredity", která vám prezentuje skutečnost, že vaše žádost byla odeslána ke zpracování. Tyto blokované kredity již nemůžete využít pro další programy. Stav zpracování vaší žádosti vám může sdělit Asistent zdraví.

Za co mohu kredity získat?

Součástí kreditního systému VITAKARTY je záložka "Jak získat kredity" s přehledem jednotlivých možností, jak kredity získat a v jaké výši; jakou dobu platnosti tyto kredity mají; a kdy jsou tyto kredity klientům připisovány. Kredity je možné střádat v průběhu roku. Vyplatí se být trpělivý a aktivní. Takovým klientům nabízí VITAKARTA skutečně širokou škálu možností. Tyto možnosti budeme neustále rozšiřovat.

Upozorňujeme, že některé typy kreditů bude možné připsat až po řádném vykázání podkladů pro připsání nároku. Toto se vztahuje zejména na vyšetření u zubaře (Kredit za návštěvu zubaře) či u gynekologa (Těhotenský kredit), kde je OZP závislá na vykázání této služby ze strany lékaře.

Co znamená platnost / exspirace kreditů?

Kreditní systém VITAKARTY nahrazuje papírové formuláře, které dříve byly jedinou možností, jak využít příspěvek z Fondu prevence.
Tak, jako tyto formuláře měly (a některé dosud mají) svoji omezenou platnost, i kredity ve VITAKARTĚ jsou platné po omezenou dobu.
Stejně, jako datum na formuláři, je tedy potřeba sledovat datum platnosti kreditů ve VITAKARTĚ, v záložce "Historie kreditů".

Podle jakého klíče jsou přepočítávány kredity na koruny?

Tyto přepočty provádí OZP prostřednictvím interně stanovených kurzů. Kurzy mají vyjádřit preferenci jednotlivých programů zejména v závislosti na účelnosti preventivních programů ve vztahu ke zdraví. Z tohoto důvodu více podporujeme např. programy pro těhotné než program příspěvku na antikoncepci. Zároveň vycházíme z našich dosavadních zkušeností.

Jak mohu doložit účetní doklad?

Součástí procesu žádosti o proplacení příspěvku je nutné přiložení elektronické verze účtenky. Jednoduše přiložíte doklad, který máte uložený jako dokument v počítači, ze kterého žádost odesíláte. U mobilních zařízení můžete navíc využít funkce fotografování a opět stejným způsobem přiložit vyfocený dokument jako přílohu k žádosti o proplacení příspěvku.

Co mohu dělat v případech, kdy si nevím s kreditním systémem rady?

V případě, že jste klienty portálu VITAKARTA ONLINE (Asistenční služby OZP), kontaktujte Asistenta zdraví (emailem nebo telefonicky). V opačném případě se prosím obraťte na telefonní informační centrum OZP (261 105 155).
V obou případech jsme připraveni Vám individuálně pomoci se vším, co se týká kreditního systému, ale i VITAKARTY a dalších produktů OZP.