Podmínky pro čerpání Kuponů

V roce 2021 můžete využít následující nabídku základních Kuponů na preventivní péči.

OBECNÉ PODMÍNKY ČERPÁNÍ KUPONŮ:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

  1. prostřednictvím papírových formulářů na přepážkách a expoziturách OZP (odlišné formuláře - každý program má svůj formulář)
  2. prostřednictvím aplikace VITAKARTA (dále jen "VTK") - viz sekce MOJE BONUSY, záložka KUPONY
  3. akceptovány budou i žádosti zaslané poštou a datovou schránkou

E-mailové žádosti se scany účtenek nebudou akceptovány!

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více. Účtenku použitou na čerpání příspěvku v rámci Kuponů již nelze použít na čerpání kreditů, a to ani ve formě doplatku - tzn. nelze stejnou účtenku použít na uplatnění kreditů ve VITAKARTĚ a Kuponů ani tehdy, pokud Kupon na její proplacení v plné výši nestačí.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy (ve VITAKARTĚ se kupon na programy, na které nemáte nárok, automaticky zneaktivní).

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

Před čerpáním Kuponů si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů (viz níže).

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.


ZUBY - dentální hygiena I+II

Věnujte se pravidelně péči o své zuby a my vám proplatíme polovinu účtenky až do výše 2 000 Kč za rok. Příspěvek na dentální hygienu je rozdělen do dvou Kuponů (Dentální hygiena I a Dentální hygiena II) tak, abyste jej mohli využít 2x ročně. Na proplacení 50 % výše své účtenky můžete v rámci každého Kuponu čerpat až 1 000 Kč, celkem tedy až 2 000 Kč za rok.


OČKOVÁNÍ

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na očkování
Dokument PDF | 1,3 MB


OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na očkování proti chřipce
Dokument PDF | 840 kB


PREVENTIVNÍ AKTIVITY


LÁZEŇSKÉ PROCEDURY ve výši max 2 000,- Kč

Zajeďte si do českých lázní na pobyt trvající minimálně 2 noci a my vám přispějeme až 2 000 Kč na 50 % výši účtenky za lázeňské procedury, které absolvujete. Příspěvek je určen pro muže i ženy nad 18 let.

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na lázeňské procedury
Dokument PDF | 1 MB

ve formátu PDF

Potvrzení o úhradě lázeňských procedur
Dokument PDF | 1 MB


Pro Kupony, stejně jako pro všechny ostatní benefity, platí obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.