Kupony na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění

Příspěvek lze čerpat na následující preventivní vyšetření:

Platnost kuponů je od 1. 8. 2020 do vyčerpání finančního limitu programu pro daný rok. Akceptovány budou účtenky vydané v období od 1. 7. 2020.

Účtenka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a soupis provedených vyšetření. Účtenka bude proplacena v případě, že preventivní vyšetření nebylo v daném období vykázáno OZP přímo smluvním poskytovatelem.

Před čerpáním si prosím pečlivě přečtěte pravidla každého programu.

Žádost je možné uplatnit online prostřednictvím VITAKARTY na webu, nebo v aplikaci v mobilu (sekce Moje bonusy/KUPONY), či osobně "tzv. na papíře" na všech kontaktních místech OZP (potřebujete vyplněný formulář a originální účtenky). Žádosti zaslané e-mailem nemůžeme akceptovat.
Formulář žádosti ke stažení zde .