Kupon na preventivní aktivity až 500 Kč

Kupon na příspěvek na preventivní aktivity ve výši až 500 Kč je možné uplatnit od 1. 8. do 31. 12. 2019, případně do vyčerpání finančního limitu programu. V tomto období přispíváme na daňové doklady (účtenky) vydané od 1. 7. 2019 na některou z níže uvedených preventivních aktivit. Kupon je jednorázový. Pokud tedy požádáte o příspěvek v částce nižší, než je hodnota kuponu, přispějeme jen do hodnoty vyznačené na účetním dokladu a zbylou částku do celkové hodnoty kupony již dočerpat nelze.

Podporované aktivity

  • Letní a příměstské tábory, sportovní a pohybové kroužky, ozdravné pobyty
  • Rekondiční cvičení a fyzioterapie
  • Brýle, kontaktní čočky
  • Rovnátka
  • Vitamíny, doplňky stravy a léčivé přípravky zakoupené v lékárně
  • Plavání, fitness, sportovní aktivity (předplatní a jednorázové vstupenky)

V rámci jedné žádosti je možné uplatnit více účtenek, všechny ale musejí spadat do stejné skupiny aktivit. V rámci jedné žádosti tedy lze použít například účtenku na plavání a na fitness, ale nelze uplatnit například kombinaci účtenek na plavání a vitamíny

Uplatnění na přepážce i ve VITAKARTĚ

Kupony na prevenci můžete uplatnit osobně “tzv. na papíře“ na všech kontaktních místech OZP, anebo online prostřednictvím VITAKARTY na webu nebo v aplikaci v mobilu. Kupony se nezapočítávají do kreditů ve VITAKARTĚ. Ty tak můžete dál využívat na libovolné podporované preventivní aktivity. Nemůžeme však přispět na jednu a tu samou účtenku jak z kuponu, tak z VITAKARTY. Žádosti zaslané e-mailem nemůžeme akceptovat.

Jak kupon na preventivní aktivity uplatnit?

Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.

Kupon na příspěvek na preventivní aktivity je možné využít v rámci jedné ze skupin výše uvedených preventivních aktivit. Na jednu žádost je možné uplatit více účtenek, všechny však musejí spadat právě jen do jedné kategorie preventivních aktivit.

Kupon na příspěvek na preventivní aktivity mohou využít všichni pojištěnci OZP.

U dětí, které ještě nedosáhly plnoletosti, vyplní žádost jejich zákonný zástupce.

Příspěvek na preventivní aktivity činí až 500 Kč.

Kupon na příspěvek na preventivní aktivity lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky.

Kupon na příspěvek na preventivní aktivity nelze kombinovat s příspěvky ve VITAKARTĚ.

Uplatnit nelze účtenku, na kterou již byly čerpány kredity ve VITAKARTĚ, a zároveň účtenku uplatněnou na kupon na příspěvek nelze znovu uplatnit pro čerpání kreditů ve VITAKARTĚ.

Uplatněním kuponu na příspěvek na preventivní aktivity nečerpáte své kredity ve VITAKARTĚ.

O příspěvek na preventivní aktivity na níže uvedeném formuláři lze žádat od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019.

Příspěvek je možné získat na daňové doklady (účtenky) vystavené od 1. 7. 2019.

Kupon na příspěvek na dentální hygienu lze uplatnit osobně na všech kontaktních místech OZP, nebo online prostřednictvím VITAKARTY. E-mailové žádosti nelze akceptovat.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na preventivní aktivity
Dokument PDF | 94 kB

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím