Příspěvky na prevenci pro dospělé

Dospělým klientům OZP poskytujeme zdravotně preventivní programy, příspěvky ve formě kreditu v rámci VITAKARTY, příspěvky prostřednictvím kuponů a pro specifické cílové skupiny jsou určeny i další programy s příspěvky, např. v programu STOP kouření proplácíme náklady spojené s odvykací léčbou až do výše 4000 Kč, speciální program pro onkologicky nemocné pacienty poskytuje příspěvky až do 3000 Kč pro pomoc při návratu do aktivního života, neméně podstatné je i naše podpora dárců krve a kostní dřeně. Kompletní přehled všech příspěvků pro dospělé najdete níže.
Všichni pojištěnci pak mohou využívat výhodného cestovního pojištění a programu slev a výhod PRO-FIT.

Zdravotně preventivní programy

Bezplatná preventivní vyšetření

Prevence je vždy na prvním místě. Díky kvalitním prventivním vyšetřením můžete zachytit nástup nebezpečných chorob včas a výrazně tak zvýšit šanci na uzdravení.
VÍCE

Moje bonusy ve VITAKARTĚ

Moje bonusy ve VITAKARTĚ

Chceme šetřit nejen vaše peníze, ale i váš čas a přírodu, a proto u nás můžete čerpat širokou škálu příspěvků elektronickou formou prostřednictvím VITAKARTY.
VÍCE

STOP kouření

STOP kouření

Kouření, konkrétně závislost na tabáku, je lékařsky klasifikováno jako chronická nemoc. Jsme tedy rádi, když můžeme své klienty finančně podpořit v jejich cíli se této závislosti zbavit. Proto v rámci programu na odvykání kouření proplácíme klientům náklady až do výše 4000 Kč.
VÍCE

Příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně a orgánů

Příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně a orgánů

Účelem programu je odměnit ty, kteří jsou solidární ke zdraví ostatních. Cílovou skupinou jsou dárci krve, dárci orgánů a dárci kostní dřeně. Za dárcovské úkony vám bude připsán kredit, který můžete následně čerpat na množství podpůrných programů.
VÍCE

Příspěvky pro onkologicky nemocné

Příspěvky pro onkologicky nemocné

Program pomáhá onkologicky nemocným pojištěncům, kteří absolvovali náročnou zdravotní péči, v návratu do aktivního života. Kredit 3000 Kč lze využít na paruky, epitézy, nebo náklady na lymfodrenáže.
VÍCE

Příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou

Příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou

Program je zaměřený na podporu klientů OZP s nízkobílkovinnou dietou, tedy s dědičnou poruchou metabolismu, fenylketonurií.
VÍCE

Vyšetření spánkové apnoe

Vyšetření spánkové apnoe

Jako jediná zdravotní pojišťovna České republice máme uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb s Centrem pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku, do kterého patří lůžkové oddělení v saském příhraničním městě Sebnitz a ambulance v blízkém Neustadt.
VÍCE