Vyšetření spánkové apnoe

LEPŠÍ ČASOVÁ DOSTUPNOST PÉČE PRO PACIENTY
SE SPÁNKOVOU APNOE

Jako jediná zdravotní pojišťovna České republice máme uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb s Centrem pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku, do kterého patří lůžkové oddělení v saském příhraničním městě Sebnitz a ambulance v blízkém Neustadt.

Našim pojištěncům, kteří z důvodu poruch dýchání ve spánku potřebují co nejrychlejší vyšetření ve spánkové laboratoři, tak nabízíme možnost využít volných kapacit centra s moderně vybavenou ambulancí a spánkovou laboratoří.
Ambulance a lůžková část se nachází v německém okrese Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) přibližně 2km od českého města Dolní Poustevna ve Šluknovském výběžku, 20 km z "hraničního přechodu" v Hřensku, nebo je dosažitelná vlakem (cca 3 hod jízdy z Prahy).

Ve spánkové laboratoři pracuje česky hovořící personál, centrum je akreditované Českou i Německou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Čekací lhůty na vyšetření jsou výrazně kratší, než ve většině pracovišť v České republice. Dnes mohou být pojištěnci OZP objednáni na polysomnografické a polygrafické vyšetření v centru téměř okamžitě, zatímco čeští poskytovatelé jsou schopni provést vyšetření nejdříve za 3 až 9 měsíců.
Více informací na www.chrapu.cz nebo na www.ozp.cz