Informace Oborové zdravotní pojišťovny k postupu klientek v případě výměny implantátů od firmy P.I.P.

Pokud budete indikovat vynětí prsních implantátů francouzské firmy Poly Implant Prothese (PIP) ze zdravotních důvodů, prosím, dodržujte následující postup:

Obrátí-li se na Vás naše klientka s tím, že jí v minulosti byly implantovány tyto potencionálně nebezpečné prsní implantáty, popřípadě pokud sami vedete evidenci klientek s těmito implantáty (na základě Vámi provedených implantací), mějte vždy na paměti, že OZP bude případné vynětí implantátů hradit pouze v případě, pokud bude výkon indikován ze zdravotních důvodů (ohrožující zdraví naší pojištěnky). Nové implantáty budou pojišťovnou hrazeny jen v případech, kdy i primoimplantace byla provedena ze zdravotních důvodů (po ablaci z onkologické indikace, u modelace prsů u VVV, atp.).

Ve všech případech podléhá úhrada PŘEDCHOZÍMU schválení revizním lékařem.

Navrhujete-li ze zdravotní indikace vynětí a případně náhradu stávajícího implantátu, zašlete na adresu OZP následující dokumenty:

  1. řádně vyplněnou Žádanku o povolení/schválení výkonu s jednoznačným medicínským zdůvodněním, proč je nezbytné stávající implantáty vyjmout (přičemž fakt, že P.I.P. implantáty jsou potencionálně nebezpečné, není dostatečným odborným důvodem pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění); Pokud primoimplantaci provedl jiný poskytovatel (zdravotnické zařízení), je třeba toto zařízení na žádance označit.
  2. detailní rozpis všech úkonů a materiálu, který nám budete následně účtovat

Jednoznačnou podmínkou pro schválení úhrady ze strany OZP je, že poskytovatel (zdravotnické zařízení), které vynětí indikuje a bude provádět je smluvním partnerem OZP.

Po schválení žádanky bude OZP Vašemu zdravotnickému zařízení hradit:

  1. u klientek, kterým byly implantáty P.I.P. primoimplantovány ze zdravotních důvodů: OZP uhradí vyjmutí P.I.P. implantátů i následnou re-implantaci implantátů (pokud tyto implantáty jsou uvedeny v Číselníku ZP - VZP) a to ve smyslu příslušných zákonných podmínek v provedení nejméně ekonomicky náročném;
  2. u klientek, kterým byly implantáty P.I.P. implantovány z estetických (kosmetických) důvodů OZP uhradí pouze vyjmutí implantátu. Následnou implantaci a implantát jako takový OZP v těchto případech hradit nebude.

OZP bude ve všech případech následně vymáhat vzniklou škodu po poskytovateli (zdravotnickém zařízení), které implantáty P.I.P. naší pojištěnce primoimplantovalo.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete obrátit na Odbor kontroly zdravotnických prostředků (vedoucí ing. Krupička 261 105 551, zástupce vedoucího ing. Hanzlíčková 261 105 186).

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím