Informace Oborové zdravotní pojišťovny k postupu klientek v případě výměny implantátů od firmy P.I.P.

V souvislosti se stále projednávanou kauzou prsních implantátů francouzské firmy Poly Implant Prothese (PIP) chce Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) svým klientkám, kterým v minulosti byly výrobky této firmy implantovány, nabídnout následující postup.

Předně Vás chceme ubezpečit, že Vám nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo dokonce ohrožení Vašeho zdraví. Pokud necítíte žádné subjektivní potíže, nebo pokud nedošlo k poškození implantátu, můžete být klidná. Všechny další kroky ohledně vynětí implantátů a re-implantace pečlivě zvažte a zkonzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem.

Jakmile ale Váš ošetřující lékař oprávněně indikuje vynětí implantátu ze zdravotních důvodů (ohrožující Vaše zdraví), a pokud bude tento úkon schválen revizním lékařem OZP, bude tento úkon Oborovou zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení vždy uhrazen. Podmínkou je, aby Váš ošetřující lékař, stejně jako zdravotnické zařízení provádějící vynětí implantátu a případné vložení nového implantátů měli s OZP uzavřenu příslušnou smlouvu. Není nezbytně nutné, aby zdravotnické zařízení, které bude operační výkon provádět bylo stejné, jako zdravotnické zařízení, kde byl implantát napoprvé implantován. Současně je ale správné a objektivní konstatovat, že z důvodu kontinuity léčebného procesu (operačního zákroku) je vhodné se s případnou re-implantací obrátit na zdravotnické zařízení, kde Vám byl implantát voperován poprvé.
V případě oprávněně indikovaného vynětí implantátu bude OZP následně uplatňovat náhradu škody po věcně zodpovědném zdravotnickém zařízení (prvoimplantace).

Následné nahrazení vyjmutého PIP implantátu novým implantátem bude OZP hradit tehdy, pokud byl původní implantát voperován ze zdravotních důvodů (např. z onkologické zákroky). I v tomto případě bude OZP uplatňovat náhradu škody vůči věcně zodpovědnému zdravotnickému zařízení.

Pokud byl prvoimplantát voperován z estetických či kosmetických důvodů, pak jeho nahrazení novým implantátem, z veřejného zdravotního pojištění hrazeno nebude. V tomto případě Vám doporučujeme tuto záležitost komunikovat přímo se zdravotnickým zařízením.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete obrátit na Odbor kontroly zdravotnických prostředků (vedoucí ing. Krupička 261 105 551, zástupce vedoucího ing. Hanzlíčková 261 105 186).

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím