Úhrada zdravotnických prostředků po nabytí účinnosti změn zákona č. 48/1997 Sb.

V posledním čísle klientského časopisu Bonus info se na straně 4 v článku "Reforma a my - klienti i pojišťovny" objevily informace o legislativních změnách ve zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že redakční uzávěrka čísla nemohla zohlednit aktuální znění všech předpisů, vloudila se nepřesnost do odstavce Změny úhrad zdravotnických prostředků.

Správný text naší informace tedy zní:

Nově budou hrazeny zdravotnické prostředky, které nejsou uvedeny na seznamu hrazených zdravotnických prostředků (Zákon č. 48/1998 Sb., Příloha 3C), do výše 75% z ceny zdravotnického prostředku v ekonomicky nejméně náročném provedení.
Dosud zdravotní pojišťovna hradila 75% z ceny jakéhokoliv prostředku, který lékař předepsal.
V každé skupině a kategorii zdravotnických prostředků bude i nadále velké množství pomůcek, které bude OZP hradit v plné výši. Při stanovení výše úhrad se budeme řídit zákonnými předpisy, zejména již zmíněným zákonem č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (aktuální novelou je zákon č. 298/2011 Sb.)

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím