Účinnou prevencí, nejen proti HPV, je očkování

Přibližně 800 až 900 žen ročně si od svého lékaře vyslechne diagnózu "rakovina děložního hrdla". Toto velice časté zhoubné onemocnění nemusí mít dlouho žádné příznaky. Předejít se mu ale dá pravidelnými kontrolami u lékaře. Nárok na bezplatné preventivní prohlídky na gynekologii mají klientky Oborové zdravotní pojišťovny od 15 let, a to jednou ročně. Ženám ve věku 35 a 45 let je navíc od letošního roku nově hrazen HPV DNA test. Podle lékařů může společné testování HPV DNA a cytologie zvýšit šanci na záchranu životů mnoha žen. Účinnou prevencí HPV infekce je očkování.

HPV (human papillomavirus) je pohlavně přenosná infekce způsobená lidskými papilomaviry. Podle studií, které proběhly po celém světě, se asi 80 % žen i mužů s infekcí někdy v životě setká. Účinnou prevencí této infekce je očkování, které se doporučuje ještě před zahájením pohlavního života. Nepovinné očkování proti HPV je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění dívkám i chlapcům, je-li zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování. Očkovací látka CERVARIX je bez doplatku, vakcíny GARDASIL a GARDASIL 9 jsou hrazeny částečně, a to do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Své opodstatnění má ale vakcinace i ve vyšším věku. Vzhledem k tomu, že OZP vždy podporovala veškerou prevenci v péči o zdraví svých pojištěnců, neboť si je vědoma její důležitosti a zároveň nedocenitelnosti, přispívá svým pojištěncům v rámci Kuponu na očkování až 1 000 Kč. Akceptovány jsou účtenky vydané v období od 1. 1. 2021. Kupon na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění je možné využít 1x ročně.