Může mne lékař odmítnout převzít do trvalé péče?

Zvolený lékař může odmítnout převzít pojištěnce do trvalé péče pouze za podmínek, které jsou přesně vyjmenovány v § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Může tak učinit pouze v případě, že přijetím nového pojištěnce by bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo ostatní pojištěnce.

Dalším důvodem pro odmítnutí pojištěnce může být přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby.

Každé takové odmítnutí přijetí pojištěnce do trvalé péče Vám musí lékař písemně potvrdit.

Lékař však nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území a dále v žádném případě nemůže odmítnout pojištěnce v případě, kdy se jedná o nutnou a neodkladnou zdravotní péči.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím