Které zubní výkony patří mezi výkony standardní a tedy plně hrazené ze zdravotního pojištění?

Klienta odkážeme na ceník výkonů zvaný Úhrady standardní stomatologické péče na www.dent.cz. Vznikl na základě dohod mezi ČSK a zdravotními pojišťovnami.Obsahuje kódy tzv. agregovaných stomatologických výkonů, podrobné vysvětlení jejich obsahové náplně, metodiku vykazování a případná omezení a aktuální cenu v korunách. Výkony zahrnují celé spektrum hrazené zubní péče praktického zubního lékaře:výkony preventivní péče, kurativní i výkony zubních specialistů/stomatochirurgické, parodontologické i ortodontické/.

Některé výkony mají i svou variantu "nadstandardní". Zde záleží na volbě každého pacienta, zda se rozhodne pro světlem tuhnoucí /fotokompozitní/výplň zubu, dózovaný amalgám/továrně upravená forma amalgámu s přesným poměrem slitiny a rtuti/ či nadstandardní kořenovou výplň /s ručním opracováním stěn kořenového kanálku a dokonalejším zaplněním tzv. laterální kondenzací/. Na možnost volby musí být však pacient vždy předem upozorněn a srozuměn s tím, že v tomto případě si nadstandardní ošetření hradí plně sám bez účasti zdravotní pojišťovny. Mezi standardní výkony hrazené ze zdravotního pojištění patří i tzv. agregované ortodontické výkony, jako diagnostika ortodontických anomálií, zahájení, kontroly a ukončení léčby ortodontických anomálií fixním aparátem /avšak materiál potřebný na fixní aparát není hrazen/. Kód ortodontické kontroly při léčbě fixním i snímacím aparátem je zdravotní pojišťovnou hrazen 1x za čtvrtletí. Zahrnuje však více kontrolních vyšetření podle individuálního léčebného plánu pacienta. Potřebuje-li pacient kontroly vyšší četnosti, nedoplácí je. Pacient si však musí plně uhradit tzv. ortodontickou konzultaci,pokud by absolvoval ortodontické vyšetření bez doporučení stomatologa, pediatra, logopeda aj.

Facebook