Asistenční služba - časté dotazy k efektivnímu využití

Je možné, aby mne Asistenční služba OZP (dále též "AS OZP") objednala k lékaři, kterého jsem si sám/sama zvolil(a)?

AS OZP Vám pomůže zajistit objednání ve vybrané síti ambulantních specialistů, zařazených do sítě AS OZP. V rámci ČR se jedná cca o 800 vybraných poskytovatelů zdravotních služeb, tj. lékařů. Může se však nastat situace, že Vámi vybraný lékař v této síti nebude zařazen.

Jak je možné, že s lékařem, kterého jsem si zvolil(a), nemá s AS OZP smlouvu?

Důvody mohou být následující:

 1. lékař přes oslovení ze strany OZP o takovou spolupráci neprojevil zájem
 2. lékař nesplnil podmínky interního výběru AS OZP

Mohu jako klient AS OZP nějakého lékaře do vybrané sítě ambulantních specialistů navrhnout?

Taková možnost existuje, ovšem konečné posouzení je plně v kompetenci OZP.

Jako klient/klientka AS OZP bych chtěl(a) znát seznam vybrané sítě ambulantních specialistů. Mohu jej obdržet?

V této záležitosti Vám z důvodu ochrany zájmu všech zúčastněných stran nemůžeme vyhovět. O této skutečnosti Vás informujeme také v rámci platného znění Zvláštních podmínek AS OZP.

Jsou v sítí ambulantních specialistů také soukromé nemocnice?

Ano. Ve vybrané síti ambulantních specialistů jsou i lékaři některých soukromých nemocnic, ve kterých máme možnost sjednat výhodnější podmínky pro naše klienty, registrované v AS OZP.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, může být odmítnut

(překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Jsou v sítí ambulantních specialistů také státní (fakultní) a krajské nemocnice?

Státní (fakultní) a krajské nemocnice mají s ohledem na svého zřizovatele a charakter poněkud odlišnou roli, proto není snadné je do sítě smluvních partnerů AS OZP zařadit.

Jsou v sítí ambulantních specialistů také městské nemocnice a odborné léčebné ústavy?

Ano. Ve vybrané síti ambulantních specialistů jsou i lékaři některých městských nemocnic a odborných léčebných ústavů, ve kterých máme možnost sjednat výhodnější podmínky pro naše klienty, registrované v AS OZP.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Jsou v sítí ambulantních specialistů lázně a ozdravovny, kam by mne AS OZP mohla objednat?

V současné době se jedná o charakterově odlišné poskytovatele zdravotních služeb, jako jsou nemocnice, polikliniky nebo ambulantní specialisté. Z těchto důvodů se ve vybrané síti AS OZP nenacházejí.

Jaký nadstandard mohu očekávat, objednám-li se přes AS OZP do soukromé nemocnice, odborného léčebného ústavu a uhradím-li si v ní nadstandardní služby?

AS OZP nabídne v případě zájmu klienta i termín objednání dle Zvláštních podmínek AS OZP. Před prvním vyšetřením Vás koordinátoři AS OZP informují o možných platbách za nadstandardní služby. Upozorňujeme, že se vždy jedná o smluvní cenu mezi klientem a lékařem (poskytovatelem zdravotních služeb), tzn., že je na klientovi, zda tuto nabídku využije, či bude mít zájem absolvovat léčbu bez nadstandardních poplatků.

Co se týká nadstandardu, můžete se setkat např. s platbou za níže uvedené služby:

 • jednolůžkový pokoj,
 • větší počet nelékařského personálu,
 • příjemné a klidné prostředí,
 • osobní lékař,
 • zvýšený komfort soukromí,
 • samostatné WC a sociální zařízení,
 • rehabilitační procedury nad rámec běžné léčby,
 • klimatizace,
 • kvalitnější strava apod.

Úhradu těchto služeb můžete vhodným způsobem krýt z případného pojištění pobytu v nemocnici, které mají klienti OZP rovněž k dispozici za výhodných podmínek.

Jako klient(ka) jsem kontaktoval(a) AS OZP se svou záležitostí a nikdo se mi doposud neozval. V čem je problém?

Snažíme se vždy kontaktovat klienty co nejdříve je to kapacitně možné. Žádný z klientských požadavků nezůstane nikdy opomenut. Přes veškerou naši snahu mohou být důvody pozdního kontaktu následující:

 1. nepodařilo se nám Vás zastihnout na dostupných telefonických kontaktech, a to i přes opakované volání;
 2. je možné, že Vaše záležitost již byla vyřešena prostřednictvím e-mailové odpovědi, tzn. naši odpověď máte ve své e-mailové schránce (doporučujeme aktualizovat průběžné také tyto kontakty);
 3. odpověď jsme Vám s ohledem na její charakter posílali dopisem či jiným způsobem (doporučujeme aktualizovat průběžně kontaktní údaje).

Podám-li svůj požadavek, do kdy mohu očekávat odpověď nebo řešení?

Každý požadavek se snažíme zpracovat prakticky obratem, při vyřizování některých požadavků jsme však limitováni komunikací a kapacitami dalších subjektů (zejména konkrétních lékařů). Přestože je tedy Váš požadavek zpracován okamžitě po jeho přijetí, je vždy nutné počítat s časovým upřesněním, které naleznete ve Výčtu rozsahu (jedná se o interní časová zpracování).

Podám-li požadavek dle Výčtu rozsahu AS OZP přes linku AS OZP, VITAKARTU ONLINE, e-mailem asozp@ozp.cz, klientským centrem nebo datovou schránkou, jak je dále s mým požadavkem nakládáno?

V případě, že byl Váš požadavek doručen, koordinátoři nebo lékaři na Vašem požadavku již pracují. Jakmile pro Vás budeme mít připravené řešení (např. v podobě termínu objednání), budete neprodleně kontaktován.

Jakou cestou je možné AS OZP kontaktovat?

AS OZP můžete kontaktovat prostřednictvím exkluzivního telefonního čísla, které jsme Vám sdělili při Vaší registraci do AS OZP, případně můžete tento telefonický kontakt najít také ve své VITAKARTĚ ONLINE. Svůj požadavek nám můžete zaslat také prostřednictvím e-mailové schránky asozp@ozp.cz a předdefinovaných typů požadavků právě prostřednictvím portálu VITAKARTA ONLINE.

Co všechno mám uvést, pokud mám zájem o objednání k lékaři?

Je to snadné. Informujte nás, jaké termíny Vám vyhovují nebo které Vám naopak nevyhovují (např. z důvodů dovolené, pracovních důvodů apod.) a upřesněte Vaši časovou představu (ráno, dopoledne, odpoledne). Příklad požadavku: "Prosím o objednání někdy v termínech 5., 7., 16. nebo 24. 5. 2015 a to vždy po 10. hod., nemohu 26. 5. 2015. Také je důležité přiložit lékařskou zprávu nebo doporučení, pokud je máte k dispozici.

Chtěl(a) bych konzultovat své zdravotní potíže. Jaké mám možnosti?

AS OZP Vám nabízí tři základní možnosti, jak tento požadavek vyřešit:

 1. kontaktujete linku AS OZP a požádáte o konzultaci přímo s lékařem, který je Vám k dispozici 24 hodin denně dle Výčtu rozsahu a Zvláštních podmínek AS OZP (telefonická varianta);
 2. kontaktujete linku AS OZP a požádáte o konzultaci s jiným lékařem, který Vám AS OZP může zprostředkovat v rámci vybrané sítě AS OZP dle Zvláštních podmínek AS OZP (osobní varianta);
 3. kontaktujete AS OZP prostřednictvím VITAKARTY ONLINE a využijete možností konzultace svého požadavku po e-mailu dle Výčtu rozsahu a Zvláštních podmínek AS OZP (elektronická varianta).

Jaká je cena telefonního hovoru na linku Asistenční služby?

Za telefonní hovor na linku Asistenční služby OZP platíte telefonnímu operátorovi cenu dle svého místního tarifu. Linka AS začíná předvolbou 844 a jedná se o tzv. modrou linku (jejíž zpoplatnění je označováno jako místní hovorné), kde je hovorné hrazeno ve spoluúčasti obou telefonujících. Přesnou cenu hovoru z pozice OZP neznáme, jelikož to je výlučně na Vašem operátorovi, resp. na Vaší smlouvě a ceníku služeb.

Ve chvíli, kdy Vám zpětně volá náš operátor, není tento hovor veden z linky s předvolbou 844, tzn. je tento hovor již zcela bez Vaší spoluúčasti.

Chtěl(a) bych konzultovat svou zdravotní záležitost s jiným lékařem. Co mám vše doložit a učinit?

Můžete jednoduše kontaktovat telefonní linku AS OZP a požádat o radu přímo lékaře nebo zaslat zdravotní dokumentaci na e-mailovou adresu AS OZP asozp@ozp.cz s vlastním požadavkem. Tytéž podklady můžete také předat na klientských centrech OZP nebo zaslat poštou či datovou schránkou. Je však nutné vzít na vědomí, že lékař na lince AS OZP Vám nemůže poskytnout zcela přesnou konzultaci na základě neodborné dokumentace (např. fotografie z chytrého telefonu apod.). Telefonní konzultace se provádějí v lékařských odbornostech dle Výčtu rozsahu AS OZP. E-mailové konzultace se provádějí ve všech lékařských odbornostech.

Jak mohu dosáhnout co nejkratšího termínu objednání k lékaři?

Koordinátoři AS OZP se vždy maximálně snaží zajistit co nejkratší termín k objednání. V některých případech, například při vytížení konkrétního lékaře však může dojít k časovému omezení zajištění termínu. V případě dopravní zdravotní služby může být omezeno regionální pokrytí této služby. Proto na výše uvedené skutečnosti raději upozorňujeme také ve Zvláštních podmínkách AS OZP.

Vztahuje se omezení počtu volání na informace k veřejnému zdravotnímu pojištění?

Nikoli. Asistenční služba OZP poskytuje neomezenou možnost využití dotazů k dostupnosti zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Omezení se také nevztahuje na informace, které může po telefonu poskytnout přímo koordinátor Asistenční služby OZP bez přepojení na lékaře.

Co všechno je možné konzultovat s lékařem po telefonu?

Lékař může po telefonu klientovi pomoci vyhodnotit obecně aktuální zdravotní stav a jeho závažnost, může klientovi poskytnout rady, jak aktuální zdravotní stav zvládnout a příp. může klienta nasměrovat do zdravotnického zařízení vhodné odbornosti.

Naopak nemůže lékař po telefonu stanovit diagnózu z důvodu omezeného množství objektivních informací, ani posoudit vývoj diagnostikovaného onemocnění bez klinického vyšetření. Typicky tak nelze vyhodnotit závažnost vyrážky (a to ani z fotografie zaslané prostřednictvím MMS), posoudit na základě bolesti v kotníku, zda má klient zlomenou nohu po pádu z předešlého dne nebo doporučit antibiotika při bolestech v krku a vyloučit tak virózu apod.

Konzultace se provádějí v lékařských odbornostech dle aktuálního Výčtu rozsahu AS OZP.

Co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob.

Kdy může být klient lékařem odmítnut nebo nezaregistrován?

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní služby o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař.

Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Byl Vám doporučen konkrétní smluvní lékař, ale chybí Vám na něj kontakt?

Asistenční služba OZP pomůže vyhledat lékaře podle Vašeho požadavku z vybrané sítě ambulantních specialistů AS OZP i smluvních partnerů OZP.

Máte zájem nechat se nově zaregistrovat u konkrétního lékaře či změnit registraci stávajícího lékaře?

Nemusíte se zatěžovat vyhledáváním nového lékaře. Asistenční služba OZP za Vás tuto část vyřeší a ušetří tak Váš čas.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Pomůže mi Asistenční služba OZP zkrátit objednací termíny, mám-li již poukaz na vyšetření?

Asistenční služba OZP umí zkrátit termín vyšetření tak, aby to bylo pro klienta maximálně výhodné a komfortní. Nejlépe, když nám Poukaz na odborné vyšetření zašlete přímo přes VITAKARTU ONLINE nebo asozp@ozp.cz, případně předáte na klientských centrech OZP.

Může si klient přes Asistenční službu OZP zažádat o preventivní vyšetření nabízené OZP, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění?

V rámci nabídky preventivních programů může OZP podle věkové kategorie vybrat nejvhodnější program, a to včetně objednání, zejména nemá-li k dispozici internetové připojení.

Poskytuje Asistenční služba OZP informace o poskytovatelích zdravotních služeb, která nabízí lékařskou pohotovostní službu v místě bydliště klienta?

Ano, Asistenční služba OZP je připravena svým klientům takové služby běžně nabídnout.

Pokud není klient spokojen s lékařským ošetřením, může být objednán k jinému specialistovi?

Ano, objednání k jinému specialistovi zprostředkovává právě Asistenční služba OZP.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Je možné konzultovat postup v medicínsko-právní záležitosti po telefonu?

Ano, tato možnost je k dispozici, avšak pouze v základních otázkách týkající se veřejného zdravotního pojištění a běžných životních situacích.

Příklady: lékař mne odmítl ošetřit, lékař po mne požadoval poplatek za mnou vyžádanou službu, v místě výkonu praxe lékaře v době jeho nepřítomnosti nebyl uveden zástup - jak mám postupovat?

Podle jakých pravidel se mám řídit, když chci Asistenční službu OZP reklamovat?

OZP nemá k dispozici speciální Reklamační řád pro účely AS OZP, nicméně jednotlivé připomínky a reklamace ke službě řeší na základě platných Zvláštních podmínek pro poskytování asistenčních služeb a samozřejmě také na základě vstřícné individuální komunikace.

Zmiňujete povinnost klienta čerpat asistenční služby účelně. Co tím konkrétně máte na mysli?

OZP chce obecně stimulovat své klienty k racionálnímu a odpovědnému přístupu při čerpání zdravotních služeb. Pod povinností účelného čerpání služeb se konkrétně myslí, že odpovědný pojištěnec čerpá zdravotní služby tak, že:

 1. navštěvuje ambulantní specialisty jen na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo pokud je u nich v dlouhodobé péči;
 2. absolvuje pravidelné preventivní prohlídky v zákonem stanovených časových intervalech;
 3. dodržuje režim a doporučení lékaře k léčbě, včetně termínů kontrol;
 4. nežádá po lékaři opakování vyšetření, laboratorních testů apod. bez vážné příčiny před tím, než konzultuje problém s AS OZP;
 5. nenavštěvuje více lékařů stejné specializace bez vážného důvodu. Ke konzultacím při komplikovaných stavech a zdánlivě bezvýchodných situacích využívá AS OZP;
 6. nežádá dopravu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pokud má možnost využít jiné způsoby dopravy bez rizika pro svůj zdravotní stav (např. dopravu zprostředkovanou AS OZP);
 7. využívá generických léčivých přípravků (léků) a vyžaduje od svého ošetřujícího lékaře, lékárníka nebo AS OZP informace o cenách zaměnitelných léků (např. v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách);
 8. nežádá předepisování větších balení léků nad rámec skutečné potřeby; naopak při dlouhodobém užívání požaduje předepisování větších balení, které jsou v přepočtu na jednu dávku levnější;
 9. využívá očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění a respektuje povinná očkování;
 10. přistupuje k systému veřejného zdravotnictví s myšlenkou, že zdravotní služby nejsou zdarma;
 11. je-li spokojen se službami pojišťovny, doporučuje ji blízkým i známým za účelem zkvalitnění těchto služeb.

Tento výčet OZP považujte zároveň za Zásady účelného čerpání zdravotních služeb, o kterých je v Obecných a Zvláštních podmínkách zmínka.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím