Naším trvalým cílem je zvyšování kvality našich služeb. Z tohoto důvodu je pro nás velmi důležité znát Váš názor na naši práci. Budeme rádi, pokud si najdete čas na vyplnění dotazníku, který je anonymní a slouží ke zkvalitnění naší práce vůči klientům.

Děkujeme za Váš čas.
Vaše OZP.

 

 1.  
U OZP jsem k datu vyplnění dotazníku pojištěn/a:
 2.  
Jaký způsob podávání informací Vám nejvíce vyhovuje?
 3.  
Byl/a jste při osobním, telefonickém nebo emailovém kontaktu spokojen/a s vyřízením Vašeho dotazu?
 4.  
Byl/a jste spokojen/a se vstřícností a ochotou při poskytování informací?
 5.  
Provozní hodiny pracovišť OZP jsou pro Vás:
 6.  
Vyřízení Vašeho posledního písemného podání bylo ze strany OZP:
 7.  
Jsou pro Vás na našich stránkách uvedené informace přehledné, snadno dohledatelné?
 8.  
Znáte a využíváte nabídku OZP v oblasti zdravotní prevence nad rámec veřejného zdravotního pojištění?
 9.  
Znáte a využíváte Asistenční službu OZP?
10.  
OZP ve svém okolí doporučuji jako "správnou" zdravotní pojišťovnu?
11.  
Pohlaví:
12.  
Váš věk:
13.  
Zde je místo pro vaše další postřehy, náměty a připomínky ke kvalitě a dostupnosti našich služeb:
15.  
Uveďte laskavě název kraje a sídla (obce) Vašeho trvalého bydliště
Kraj
Město