Reklamace individuálního účtu

 

Obsah

1 K čemu reklamace slouží

2 Provedení reklamace

    2.1 Filtrování informací

    2.2 Reklamace zdravotních výkonů


1 K čemu reklamace slouží

Reklamace individuálního účtu je určena k Vašemu vyjádření nespokojenosti či nesouhlasu se zdravotní péčí, kterou na Vás vykázali Vaši lékaři jako provedenou. Vámi odeslanými připomínkami se budou následně zabývat revizní lékaři OZP.


2 Provedení reklamace

Příklad vzhledu obrazovky pro reklamaci je uveden na následujícím obrázku. První tabulka představuje filtr pro zobrazení vykázané lékařské péče. Druhá tabulka obsahuje seznam všech zdravotních výkonů, které na Vás byly vykázány ve Vámi zvoleném období. Dolní tabulka slouží k Vašim dalším připomínkám a odeslání reklamace do OZP.
2.1 Filtrování informací


Pomocí tlačítka Upravit výběr můžete změnit období, za které jsou zobrazována data. Maximálně lze zvolit data za 5 let zpětně.
Změnu období zobrazovaných informací můžete provézt ručním přepsáním předdefinovaných dat v okénkách v prvním řádku tabulky, nebo kliknutím myší na obrázek kalendáře vedle editačních okének. Zobrazí se kalendář, kde je možné příslušné datum naklikat.
2.2 Reklamace zdravotních výkonů


V tabulce se seznamem vykázaných výkonů jsou zobrazovány následující položky:

  1. datum - datum provedení uvedeného výkonu, vydání uvedeného léku v lékárně či vybrání regulačního poplatku

  2. kód - identifikační označení uvedeného výkonu či léku, pro snazší orientaci. Například stejný lék od stejného výrobce ve stejné velikosti balení bude vždy označen stejným kódem. Rovněž stejný zdravotní výkon (například Preventivní prohlídka praktickým lékařem) je označen vždy stejným kódem

  3. název výkonu - název příslušného výkonu či léku

  4. počet - počet provedených výkonů, vydaných léků apod. V případě léků podaných v ordinaci může být položka počet s přesností na desetinná místa, a to v případě, že bylo podáno například jen půl balení léku

  5. cena - uvedená částka představuje cenu výkonů v uvedeném množství. Pozor, v případě léků se nejedná o cenu, kterou zaplatil pacient, ale o cenu, která byla účtována zdravotní pojišťovně

  6. název zařízení - uvádí jméno lékaře či název jeho praxe, jméno nemocnice či polikliniky, jméno lékárny či sítě lékáren. Vždy se jedná o jméno instituce, která zdravotní pojišťovně fakturovala peníze za řádek v tabulce

  7. typ zařízení - rozlišení, zda se jedná o samostatného lékaře (například zubaře, gynekologa, alergologa apod.), o nemocnici, polikliniku, lékárnu, lázně nebo třeba o laboratoř či pracoviště rentgenu. Slouží pro rychlejší a přesnější orientaci v řádcích

  8. odbornost - specializace lékaře či pracoviště, které provedlo daný výkon. Takovou specializací může být například alergologie, praktické lékařství, kardiologie ale i biochemie, rentgenologie nebo “standardní ústavní lůžková péče” (pobyt na lůžku v nemocnici)
Ke každému z řádků se můžete vyjádřit pomocí pravé strany obrazovky. Zatržením označíte řádek, který bude po ukončení práce odeslán do OZP. Nezatržené řádky nebudou odeslány. Rolovátkem vyberte důvod Vaší reklamace, případně vyberte možnost “jiné” a do volného textového pole doplňte vyjádření vlastními slovy.
Po označení a okomentování všech výkonů, které si přejete reklamovat, můžete ještě vlastními slovy připojit doplňující informace pomocí volného textového pole v dolní části obrazovky.

Před odesláním zvolte v dolní části obrazovky jednu z možností vyřizování Vaší reklamace.

Poté odešlete formulář do OZP pomocí tlačítka Odeslat reklamaci a Vaše reklamace bude následně zpracována v OZP. V případě, že jste souhlasili s použitím Vašeho jména při šetření s lékařem, budete v následujících dnech kontaktováni pracovníkem OZP.