1.  Jste spokojeni s ordinační dobou a dostupností lékařů, u nichž čerpáte zdravotní péči?
V případě záporné odpovědi uveďte, prosím, u jakého lékaře pociťujete nejvíce omezenou dostupnost jím poskytované zdravotní péče:
 2.  Věnuje vám podle vašeho názoru lékař při vyšetření dostatek času?
 3.  Zve vás Váš registrující lékař na pravidelné preventivní prohlídky
(praktický lékař, stomatolog, gynekolog)?
 4.  Je v době dovolené nebo nemoci vašeho lékaře vždy dostupná informace o tom, kdo jej zastupuje?
 5.  Jsou objednací lhůty u vámi navštěvovaných ambulantních specialistů přijatelné?
 6.  Zde je místo pro vaše další postřehy a připomínky:
 7.  Aby Vaše odpovědi mohly být statisticky vyhodnoceny a výsledek využit pro optimalizaci sítě smluvních zdravotnických zařízení, uveďte, prosím, PSČ svého bydliště: