Vrácení přeplatku na pojistném

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Vrácení přeplatku na pojistném
4. Základní informace k životní situaci
Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku dle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění, formou písemné žádosti.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Plátce zdravotního pojištění
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Plátce pojistného písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní pojišťovna dle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek v plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na pojistném.
8. Na které instituci životní situaci řešit
U odborného pracoviště OZP - pobočka OZP nebo odbor kontroly plateb pojistného na ředitelství OZP.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady dokazující Vaše tvrzení.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Použití formuláře není podmínkou podání žádosti. Pokud osoba samostatně výdělečně činná žádá o vrácení přeplatku přehledem ve smyslu § 14 odst. 2 poslední věta zák. č. 592/1992 Sb., je formulářem daný přehled podle § 24 odst. 2.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o vrácení přeplatku odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu OZP za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno jej do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ve věci žádosti o vrácení přeplatku k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou stanoveny
21. Nejčastější dotazy
-
22. Další informace
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Souhlasím