Přirážka k pojistnému

číslo uvozovací text
obsah položky
1. Identifikační číslo
-
2. Kód
-
3. Pojmenování (název) životní situace
Přirážka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění
4. Základní informace k životní situaci
Jedná se o sankční opatření vůči zaměstnavateli, u kterého došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin - § 45 zák.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Řízení zahajuje zdravotní pojišťovna z moci úřední na základě vlastních zjištění a vyhodnocení.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zaměstnavatel může předcházet opakovanému výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání účinnými opatřeními na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Řízení zahajuje zdravotní pojišťovna z moci úřední.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Ve zdravotní pojišťovně, u jejíchž pojištěnců došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Se zdravotní pojišťovnou, na základě doručení Oznámení o zahájení správního řízení, které obsahuje potřebné kontaktní údaje.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou
Kopie záznamů o pracovních úrazech a hlášení nemocí z povolání za předchozí kalendářní rok.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Oznámení dle § 45 odst. 4 zák. č. 48/1997 Sb., se provádí na tiskopisech Záznam o pracovním úrazu, vzor tiskopisu v Nařízení vlády ČR č. 494/2001 Sb., možno zakoupit v prodejnách SEVT.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zpravidla 30 kalendářních dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Doložit splnění povinností vyplývajících z § 45 zák. č. 48/1997 Sb.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronickou podatelnu OZP za předpokladu, že podání je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno jej do 5 dnů písemně potvrdit.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, kterým byla přirážka vyměřena, a to k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které platební výměr vydalo.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Výše přirážky může činit až 5 % podílu pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance.
21. Nejčastější dotazy
-
22. Další informace
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotních pojišťoven.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Personální a právní odbor OZP
26. Kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Prokšová, vedoucí právního oddělení OZP (zuzana.proksova@ozp.cz)
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12. 2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
Neaktualizováno.
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
-
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím