Klienti

Elektronické formuláře

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Formulář pro přihlášení k OZP
Dokument PDF | 213 kB

ve formátu PDF

Application form
Dokument PDF | 1,2 MB

ve formátu PDF

Hlášení změn osobních údajů
Dokument PDF | 70 kB

ve formátu PDF

Hlášení změn platebních povinností (změna zaměstnání, mateřská dovolená, péče o dítě, důchod, apod.)
Dokument PDF | 70 kB

ve formátu PDF

Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce
Dokument PDF | 70 kB

ve formátu PDF

Plná moc k udělení zástupu v aplikaci VITAKARTĚ ONLINE
Dokument PDF | 90 kB

ve formátu PDF

Prohlášení o těžišti zájmů v EU, EHP, Švýcarsku
Dokument PDF | 67 kB

ve formátu PDF

Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí
Dokument PDF | 60 kB

Zdravotní programy

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu pro děti a mládež
Dokument PDF | 132 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu pro dospělé a seniory
Dokument PDF | 131 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu pro maminky/těhotné a novorozence
Dokument PDF | 109 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu pro onkologicky nemocné klienty
Dokument PDF | 87 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu pro dárce krve
Dokument PDF | 153 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu v rámci programu "Stop kouření"
Dokument PDF | 129 kB

ve formátu PDF

Závazná přihláška k ozdravnému pobytu
Dokument PDF | 98 kB

Zdravotní péče v zahraničí

ve formátu PDF

Žádost o předchozí souhlas k vyžádané péči v zahraničí
Dokument PDF | 140 kB

ve formátu PDF

Žádost o refundaci nákladů za péči v zahraničí
Dokument PDF | 140 kB

Výpis z osobního účtu pojištěnce můžete jednoduše získat pomocí VITAKARTY ONLINE

Výpis z účtu zdravotních výkonů pro pojištěnce je jednou ze základních funkcí aplikace VITAKARTY ONLINE. Pro její uživatele tedy není zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.

Facebook